Campania “Direcționarea către biserică a 3.5% din impozitul anual”

CAMPANIA “DIRECŢIONAREA CĂTRE BISERICĂ A 3.5 % DIN IMPOZITUL ANUAL”

       Prin depunerea la Administrația Fiscală a municipiului Galați a Formularului 230 (pentru direcţionarea către biserică a 3.5% din impozitul anual), completat prin bunăvoința dumneavoastra Parohia „Sf. Ilie” îşi poate suplimenta fondurile care, potrivit legii, vor fi utilizate pentru activităţi social-filantropice sau edilitar-gospodăresc.

       În anul 2023 avem în plan continuarea lucrărilor la Centrul multifuncțional, care au ajuns la stadiul finisajelor.

       Pentru realizarea lor încasările curente ale parohiei nu sunt suficiente, fiind nevoie de alte venituri din donaţii, sponsorizări sau accesarea de fonduri.

       În anul 2022 am reuşit să colectăm 10 (zece) formulare, în baza cărora am încasat suma de 894,49 lei.

       Mulţumim binevoitorilor.

       Codul Fiscal,  Titlul III, Capitolul III, art. 57, alin. (4) modificat de art. I, punctul 36 din Legea 343/2006 oferă contribuabililor posibilitatea de a „dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3.5% din impozitul stabilit la aliniatul (3), pentru susţinerea entităţilor non-profit care funcţionează în condiţiile legii, unităților de cult”.

       Pe acest temei adresăm rugămintea bunilor credincioşi ai parohiei noastre, care doresc să ajute biserica, să direcţioneze acest impozit în contul parohiei noastre. Această contribuţie de 3.5% va fi utilizată la realizarea proiectelor din anul 2022 – 2023.

       În acest sens este necesar completarea Formularului 230, care se găseşte la pangarul parohial.

FIECARE FORMULAR DEPUS VA FI INSOŢIT DE CÂTE UN POMELNIC ANUAL SPRE A FI POMENIT LA LITURGHIILE DIN DUMINICI ŞI SĂRBĂTORI.

 

Pr. Perţea Nelu Ioan

 

Descarcă formularul D230 (click-dreapta și alegeți Save target as… sau Save link as…)Descarcă