Când vom fi fericiţi?

„O inimă fără patimă este viaţa trupului, pe când pornirea pătimaşă este ca un cariu în oase.” (Pilde 14: 30)

Dumnezeu îi va răsplăti pe cei credincioşi Lui (adică pe cei asemănători Sieşi) cu fericire, şi nu cu fericirea animalului, ci cu fericirea lui Dumnezeu.

Dumnezeu nu va întârzia cu răsplata, dar nici nu se va grăbi. Oare ţăranul aşteaptă să primească rodul grâului de îndată ce-l seamănă? Sau atletul aşteaptă, oare, laurii în vremea alergării? Sau corăbierul aşteaptă, oare, să vadă portul în mijlocul mării? Sau stăpânul ogorului îşi plăteşte, oare, zilierii în toiul lucrului?

Atunci tu, oare, pentru ce aştepţi răsplată în vremea alergării, în mijlocul oceanului şi în toiul lucrului? În această viaţă eşti trimis nu să ai fericire, ci să te faci vrednic de ea.

(Sfântul Nicolae VelimiroviciGânduri despre bine și rău, Editura Predania, București, 2009, p. 98)

Sursa: doxologia.ro

Noapte sfântă, în pace, sfetnic spre înțelepțire!