Să ne rugăm pentru cei care ne fac rău

„Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune şi l-a făcut după chipul fiinţei Sale. Iar prin pizma diavolului moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască.”(Înțelepciunea lui Solomon 21: 5-7)

“- Dacă într-o zi, începu bătrânul, mergi liniștit pe drum și-l vezi pe fratele tău mergând și el liniștit pe drum și, dintr-o dată, apare un om rău cu un cuțit în mână, care se repede asupra fratelui, îl lovește și-l lasă jos plin de sânge, ce simți tu față de acel frate, milă sau furie?
Mirat, am întrebat și eu, la rândul meu:

Cum aș putea să simt furie față de frate, care a căzut victimă răufăcătorului? Cu siguranță că mi-ar fi foarte milă și aș încerca să-l ajut pe cât aș putea.

Vezi, fiecare om care te jignește, care te vatămă, te calomniază sau te nedreptățește într-un fel sau altul este un frate al tău căzut victimă în mâinile diavolului cel răufăcător. Tu, când vezi că fratele tău te nedreptățește, ce trebuie să faci? Trebuie să simți multă milă pentru el și să te rogi fierbinte și în tăcere lui Dumnezeu, ca să-ți fie alături în acel moment de grea încercare și să-l miluiască și pe frate, care e victima tâlharului demon. Iar Dumnezeu vă va ajuta și pe tine, și pe frate. De nu vei proceda așa, ci, dimpotivă, te vei înfuria împotiva fratelui, atunci diavolul se va năpăstui și asupra ta și va face tot ce va pofti cu voi amândoi.”

Konstantinos Yannitsiotis,

Lângă părintele Porfirie,

Editura Bunavestire Bacău – 2002

Pentru rugăciunile Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţarii Romaneşti și ale Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi!
O zi binecuvântată de Domnul!